Erika-Wiking

Erika Wiking

Amy-Amnehag

Amy Amnehag

Annelie

Jennifer Wiking

Sanna Johansson- frisör

Sanna Johansson

Kattarina Holmgren

Kattarina Holmgren

Annalill

Annalill Linde Karlman

Ida Sjögren- trainé

Ida Sjögren- trainé

Lisa Wallander

Lisa Wallander Elev

ÖPPETIDER

 

Torsdag och fredag: 09.00–18.00
Tisdag, onsdag: 09.00–20.00
Lördagar 09.00–14.00

Måndagar stängt